Szkoły

 

Zajęcia w pracowni organizowane są dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych.

 

 • ZAJĘCIA NA MIEJSCU W PRACOWNI dla dzieci, młodzieży, dorosłych (praca w 10 osobowych grupach, podzielonych wiekowo), 
 • DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - warsztaty wyjazdowe, z dojazdem do placówek, jednorazowe lub cykliczne, czas trwania, koszt i rodzaj ustalany indywidualnie,
 • INNE PLACOWKI:
  • Świetlice Środowiskowe,
  • Domy Kultury,
  • Domy Dziecka, 
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, 
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
  • Ośrodki Wsparcia,
  • Domy Pomocy Społecznej,
  • Zakłady Karne.