Spowiedź przez sztukę. Program arteterapeutyczny prowadzony z osobami pozbawionymi wolności w Zakładzie Karnym we Włodawie.

Program resocjalizacyjny ,,Spowiedź przez sztukę,, wykorzystujący arteterapię wizualną jest swoistą drogą ku wolności szeroko pojętej, wolności od przemocy, uzależnień i zła. ,,Spowiedź przez sztukę,, to opowieść osób pozbawionych wolności o sobie, życiu, błędach, marzeniach i dalszych perspektywach. Fot.Anna Daniluk-Kloc.