SZKOLENIE - PROGRAM ARTETERAPEUTYCZNY SIEDEM ŚCIEŻEK

 

PROGRAM ARTETERAPEUTYCZNY SIEDEM ŚCIEŻEK TO KOMPLEKSOWO ZEBRANY ZESTAW NARZĘDZI I METOD DO  PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ  POZWALAJĄCY NA ROZWIJANIE MOŻLIWOŚCI ORAZ OSOBISTYCH ZASOBÓW JEDNOSTKI.

 

              Spotkanie z drugim człowiekiem stanowi niezwykłe bogactwo i dar. Sposób pracy jakim się dzielimy, a który ukształtował się pod wpływem kilkunastu lat doświadczeń zawodowych, opartych o kontakt z drugim człowiekiem, kładzie główny nacisk na spotkanie oraz na uważność tak bardzo potrzebną podczas towarzyszenia w drodze rozwoju oraz byciu „obok”. 
 
P7Ś  to autorski program pracy  pedagogiczno – terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, łącząca  ze sobą siedem odrębnych metod pracy, ułożonych i scalonych w całość. Program  jest na tyle lekkim, przyjemnym i ciepłym sposobem pracy,   że dziecko w atmosferze bezpieczeństwa , bezwiednie podąża dalej, w stronę własnego rozwoju, zarówno emocjonalnego, motorycznego jak i społecznego. 
  
Program szkolenia zawiera  obszary, które sprzyjają : nawiązaniu relacji,  w oparciu o alternatywne i niewerbalne metody komunikacji; pracy z ciałem oraz odblokowaniu napięć i emocji w nim ukrytych, pracy sensorycznej i wielozmysłowej oraz twórczych technik rozwoju. Zakłada również prowokowanie odbiorcy do poszukiwania i wydobywania naturalnych możliwości i potencjałów w jakie każdy z nas  został wyposażony, docieranie  do zasobów i ograniczeń drugiego człowieka. Udział w szkoleniu wyposaża uczestnika w szereg metod i technik  pedagogiczno -terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, które mogą być wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.
 
 
PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY POZNAJĄ PODSTAWY P7Ś, na którą składają się:
 
    • Ścieżka relacji /Dialog terapeutyczny/ Budowanie relacji/ Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach i emocjach/ Wzmacnianie zasobów / Niewerbalne sposoby komunikacji
    • Ścieżka zmysłów/Wzorce myślenia/ Ścieżki stymulacji / Budowanie osobistych zasobów/ Mózg, co, jak i dlaczego?/ Koło sensoryczne / Nadwrażliwość / Podwrażliwość / Koncentracja/ Uwaga/ 
    • Ścieżka świadomości ciała / Praca z ciałem / Automasaż / Zdrowy dotyk/ Zabawy z oddechem i uważnością / Techniki autoekspresji i autoregulacji pobudzenia poprzez doskonalenie technik uważności/ Pogłębianie świadomości  potrzeb naszego ciała /granice/potrzeby/  Spokój, który leczy…./
    • Ścieżka emocji... /Ekspresyjne sposoby pracy z emocjami / Emocje i sztuka / Potrzebne emocje / Emocjonalny teatr /Emocje w ciele / Od złości do radości - ćwiczenia na poznanie i kontrolę emocji/ Literatura i sztuka jako inspiracje w procesie pracy z emocjami/
    • Ścieżka umiejętności społecznych/TUS/ Projekcja / Zabawa i poprawa / TUS przez sztukę /Uwrażliwianie/Wdzięczność/
    • Ścieżka słowa/ Słowa, które leczą/ Praca z opowieścią/ Metafora i baśń/ Twórczy spacer z książką/ Narzędzia do pracy z metaforą/
    • Ścieżka ekspresji twórczych/ drama, teatr, ruch, taniec, muzyka, niekonwencjonalne techniki plastyczne/ Równowaga emocjonalna/ Wewnętrzna siła/
 
 
P7Ś doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z  dysfunkcjami rozwojowymi, z dziećmi wysokofunkcjonującymi lecz z problemami w kontaktach społecznych, z osobami z Zespołem Aspergera, osobami z niepełnosprawnością, nieśmiałymi i nadpobudliwymi. 
P7Ś DLA KOGO?
Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, animatorzy, opiekunowie, pedagodzy przedszkolni, pedagodzy specjalni, terapeuci, terapeuci zajęciowi, arteterapeuci, studenci kierunków psychologiczno – pedagogicznych.
 
    Zapraszając do uczestnictwa w kursie zachęcamy Państwa do wyprawy różnymi ścieżkami, jakie wiodą do samego siebie i do drugiego człowieka. Im pełniej pozwolimy sobie poczuć siebie, tym pełniej będziemy mogli dostrzegać i i pomagać innym.
                                                                              
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Anna Bany, Jolanta Madej
 
Informacje organizacyjne:
 STYCZEŃ 2022  (Sobota 10.00-19.00 , Niedziela 9.00-18.00)
/ kursanci otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz skrypt/
 
Miejsce:
Pracownia Rozwoju Arteja
Al. J.Pawła II 17
22-200 Włodawa
 
Koszt: 650,00 zł
W celu zarezerwowania miejsca : kontakt telefoniczny 508 715 494, 697 294 600,    e-mail:  j-madey@wp.pl
 
 Prowadzące:
 Anna Bany 
 Arteterapeutka, absolwentka filozofii i socjoterapii. Terapeutka TCK. W swojej pracy wykorzystuje podejście terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Uczestniczka licznych kursów psychologicznych związanych z rozwojem człowieka i jego zasobów. Autorka wielu projektów i programów z zakresu psychoedukacji i edukacji artystycznej z nurtu terapii ekspresyjnych oraz twórczych technik rozwoju. 
Koordynatorka ogólnopolskiego projektu „Oddział Bajka- Wędrująca Szpitalna Biblioteka” organizowanego przez fundację Serdecznik. 
    Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem projektów, związanych z wykorzystywaniem sztuki , literatury i pracy z ciałem.  Instruktorka jogi i pracy z ciałem. Trenerka  warsztatów  adresowanych dla terapeutów, pedagogów, nauczycieli i bibliotekarzy z zakresu twórczej pracy z literaturą i sztuką  oraz kreatywnego rozwoju.
Nominowana do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa w konkursie Książka Roku 2017 Polskiej Sekcji IBBY. Uwielbia pracę z metaforą, opowieścią i baśnią .
    Pracuje z dziećmi, młodzieżą osobami dorosłymi. Nieustająco doskonali swoje  umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Aktualnie  uczestniczka Certyfikowanego Kursu Mindfulness organizowanym przez  Mindfulness Association.
 
 Jolanta Madej - artysta , plastyk, mgr sztuki, oligofrenopedagog, dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta (SAP Kajros),  pedagog przedszkolny, wczesnoszkolny, trener, szkoleniowiec.  Więcej informacji w zakładce O mnie